Sản phẩm nổi bật

 

MÁY LỌC NƯỚC RO GOLD STAR NÓNG NGUỘI CAO CẤP

Giá sản phẩm: 10.990.000 đ

  • Thương hiệu: RO Gold Star
  • Bảo hành: 24 Tháng
  • Được trang bị 10 cấp lọc
  • Tăng hàm lượng khoáng và Hydrogen đến 25% so với thế hệ máy đời đầu
  • Tiết kiệm nước nhờ công nghệ lọc RO Vortex made in Japan
  • Tự động dừng khi áp lực đầu nguồn không đủ
  • Tự động ngừng hoạt động khi nước đầy bình
Mua ngay

 

MÁY LỌC NƯỚC RO GOLD STAR CAO CẤP KHOÁNG VÀ TINH KHIẾT

Giá sản phẩm: 8.990.000 đ

  • Thương hiệu: RO Gold Star
  • Bảo hành: 24 Tháng
  • Được trang bị 10 cấp lọc
  • Tăng hàm lượng khoáng và Hydrogen đến 25% so với thế hệ máy đời đầu
  • Tiết kiệm nước nhờ công nghệ lọc RO Vortex made in Japan
  • Tự động dừng khi áp lực đầu nguồn không đủ
  • Tự động ngừng hoạt động khi nước đầy bình
Mua ngay

 

MÁY LỌC NƯỚC AQUA HASAMA 2 VÒI 3 CHẾ ĐỘ NÓNG – NGUỘI – LẠNH CAO CẤP

Giá sản phẩm: 12.990.000 đ

  • Thương hiệu: AQUA HASAMA
  • Bảo hành: 24 Tháng
  • Được trang bị 10 cấp lọc
  • Tăng hàm lượng khoáng và Hydrogen đến 25% so với thế hệ máy đời đầu
  • Tiết kiệm nước nhờ công nghệ lọc RO Vortex made in Japan
  • Tự động dừng khi áp lực đầu nguồn không đủ
  • Tự động ngừng hoạt động khi nước đầy bình
Mua ngay

 

MÁY LỌC NƯỚC RO AQUAHASAMA NÓNG NGUỘI CAO CẤP

Giá sản phẩm: 8.990.000 đ

  • Thương hiệu: RO AQUAHASAMA
  • Bảo hành: 24 Tháng
  • Được trang bị 10 cấp lọc
  • Tăng hàm lượng khoáng và Hydrogen đến 25% so với thế hệ máy đời đầu
  • Tiết kiệm nước nhờ công nghệ lọc RO Vortex made in Japan
  • Tự động dừng khi áp lực đầu nguồn không đủ
  • Tự động ngừng hoạt động khi nước đầy bình
Mua ngay

 

MÁY LỌC NƯỚC RO AQUAHASAMA CAO CẤP 2 VÒI KHOÁNG TINH KHIẾT

Giá sản phẩm: 6.990.000

  • Thương hiệu: RO AQUAHASAMA
  • Bảo hành: 24 Tháng
  • Được trang bị 10 cấp lọc
  • Tăng hàm lượng khoáng và Hydrogen đến 25% so với thế hệ máy đời đầu
  • Tiết kiệm nước nhờ công nghệ lọc RO Vortex made in Japan
  • Tự động dừng khi áp lực đầu nguồn không đủ
  • Tự động ngừng hoạt động khi nước đầy bình
Mua ngay

 

MÁY LỌC NƯỚC RO AQUAHASAMA CAO CẤP 2 VÒI KHOÁNG TINH KHIẾT

Giá sản phẩm: 6.990.000 đ

  • Thương hiệu: RO AQUAHASAMA
  • Bảo hành: 24 Tháng
  • Được trang bị 10 cấp lọc
  • Tăng hàm lượng khoáng và Hydrogen đến 25% so với thế hệ máy đời đầu
  • Tiết kiệm nước nhờ công nghệ lọc RO Vortex made in Japan
  • Tự động dừng khi áp lực đầu nguồn không đủ
  • Tự động ngừng hoạt động khi nước đầy bình
Mua ngay

 

MÁY LỌC NƯỚC AQUA SAKA 2 VÒI 3 CHỨC NĂNG NÓNG – LẠNH – RO+ CAO CẤP

Giá sản phẩm: 13.990.000 đ

  • Thương hiệu: AQUA SAKA
  • Bảo hành: 24 Tháng
  • Được trang bị 10 cấp lọc
  • Tăng hàm lượng khoáng và Hydrogen đến 25% so với thế hệ máy đời đầu
  • Tiết kiệm nước nhờ công nghệ lọc RO Vortex made in Japan
  • Tự động dừng khi áp lực đầu nguồn không đủ
  • Tự động ngừng hoạt động khi nước đầy bình
Mua ngay

 

MÁY LỌC NƯỚC GOLD STAR 2 VÒI 3 CHỨC NĂNG NÓNG – LẠNH – RO+ CAO CẤP

Giá sản phẩm: 13.990.000 đ

  • Thương hiệu: GOLD STAR
  • Bảo hành: 24 Tháng
  • Được trang bị 10 cấp lọc
  • Tăng hàm lượng khoáng và Hydrogen đến 25% so với thế hệ máy đời đầu
  • Tiết kiệm nước nhờ công nghệ lọc RO Vortex made in Japan
  • Tự động dừng khi áp lực đầu nguồn không đủ
  • Tự động ngừng hoạt động khi nước đầy bình
Mua ngay

 

MÁY LỌC NƯỚC RO AQUAHASAMA CAO CẤP 2 VÒI KHOÁNG TINH KHIẾT

Giá sản phẩm: 6.990.000 đ

  • Thương hiệu: RO AQUAHASAMA
  • Bảo hành: 24 Tháng
  • Được trang bị 10 cấp lọc
  • Tăng hàm lượng khoáng và Hydrogen đến 25% so với thế hệ máy đời đầu
  • Tiết kiệm nước nhờ công nghệ lọc RO Vortex made in Japan
  • Tự động dừng khi áp lực đầu nguồn không đủ
  • Tự động ngừng hoạt động khi nước đầy bình
Mua ngay

 

MÁY LỌC NƯỚC RO AQUAHASAMA NÓNG NGUỘI CAO CẤP

Giá sản phẩm: 8.990.000 đ

  • Thương hiệu: RO AQUAHASAMA
  • Bảo hành: 24 Tháng
  • Được trang bị 10 cấp lọc
  • Tăng hàm lượng khoáng và Hydrogen đến 25% so với thế hệ máy đời đầu
  • Tiết kiệm nước nhờ công nghệ lọc RO Vortex made in Japan
  • Tự động dừng khi áp lực đầu nguồn không đủ
  • Tự động ngừng hoạt động khi nước đầy bình
Mua ngay

 

MÁY LỌC NƯỚC RO AQUAHASAMA NÓNG NGUỘI CAO CẤP

Giá sản phẩm: 8.990.000 đ

  • Thương hiệu: RO AQUAHASAMA
  • Bảo hành: 24 Tháng
  • Được trang bị 10 cấp lọc
  • Tăng hàm lượng khoáng và Hydrogen đến 25% so với thế hệ máy đời đầu
  • Tiết kiệm nước nhờ công nghệ lọc RO Vortex made in Japan
  • Tự động dừng khi áp lực đầu nguồn không đủ
  • Tự động ngừng hoạt động khi nước đầy bình
Mua ngay

 

MÁY LỌC NƯỚC RO AQUAHASAMA NÓNG NGUỘI CAO CẤP

Giá sản phẩm: 8.990.000 đ

  • Thương hiệu: RO AQUAHASAMA
  • Bảo hành: 24 Tháng
  • Được trang bị 10 cấp lọc
  • Tăng hàm lượng khoáng và Hydrogen đến 25% so với thế hệ máy đời đầu
  • Tiết kiệm nước nhờ công nghệ lọc RO Vortex made in Japan
  • Tự động dừng khi áp lực đầu nguồn không đủ
  • Tự động ngừng hoạt động khi nước đầy bình
Mua ngay

 

PING – 6880

Giá sản phẩm: 6.190.000 đ

  • Công suất quạt: 135W
  • Lưu lượng gió: 5500 m3/h
  • Lượng nước tiêu thụ: 2 – 3 L/h
  • Dung tích: 60 L
  • Trọng lượng: 17 Kg
  • Nguồn điện: 220V ~ 50Hz
  • Kích thước: 625 * 404 * 1000 mm
  • Diện tích: 30 – 40 m2
  • Bảo hành: 2 năm
Mua ngay

 

HS – 40B

Giá sản phẩm: 6.590.000 đ

  • Công suất quạt: 150W
  • Lưu lượng gió: 5500 m3/h
  • Lượng nước tiêu thụ: 2 – 3 L/h
  • Dung tích: 60 L
  • Trọng lượng: 18.5 Kg
  • Nguồn điện: 220V ~ 50Hz
  • Kích thước: 645 * 470 * 1170 mm
  • Diện tích: 35 – 50 m2
  • Bảo hành: 2 năm
Mua ngay

 

DA – 6800

Giá sản phẩm: 6.190.000 đ

  • Công suất quạt: 130W
  • Lưu lượng gió: 6800 m3/h
  • Lượng nước tiêu thụ: 2 – 3 L/h
  • Dung tích: 60 L
  • Trọng lượng: 15 Kg
  • Nguồn điện: 220V ~ 50Hz
  • Kích thước: 645 * 470 * 1170 mm
  • Diện tích: 35 – 50 m2
  • Bảo hành: 2 năm
Mua ngay

 

NINESHIELD

Giá sản phẩm: 5.990.000 đ

  • Công suất quạt: 130W
  • Lưu lượng gió: 6800 m3/h
  • Lượng nước tiêu thụ: 2 – 3 L/h
  • Dung tích: 80 L
  • Trọng lượng: 15 Kg
  • Nguồn điện: 220V ~ 50Hz
  • Kích thước: 645 * 470 * 1170 mm
  • Diện tích: 35 – 50 m2
  • Bảo hành: 2 năm
Mua ngay

 

NINESHIELD

Giá sản phẩm: 4.990.000 đ

  • Công suất quạt: 130W
  • Lưu lượng gió: 6800 m3/h
  • Lượng nước tiêu thụ: 2 – 3 L/h
  • Dung tích: 60 L
  • Trọng lượng: 15 Kg
  • Nguồn điện: 220V ~ 50Hz
  • Kích thước: 645 * 470 * 1170 mm
  • Diện tích: 35 – 50 m2
  • Bảo hành: 2 năm
Mua ngay

Đặc điểm nổi bật

LÀM MÁT NHANH

Với công suất 150W thì quạt điều hoà có thể hoạt động thổi mát giúp căn phòng hạ nhiệt nhanh, thấp hơn so với bên ngoài 5 – 7 độ C.

THIẾT KẾ THÔNG MINH

Kích thước cao, khung to rộng, kiểu dáng sang trọng & bắt mắt, khe tản gió chia làm các khoang giúp điều hoà, cân đối được lượng gió tản ra.

DỄ DÀNG DI CHUYỂN

Thiết kế bánh xe xoay đa chiều 360 độ giúp quạt điều hoà phù hợp với các không gian mở, dễ dàng di chuyển giữa các phòng.

LỌC KHÔNG KHÍ, BỤI MỊN

3 màng lọc không khí, chức năng diệt khuẩn lọc sạch không khí trong lành. Dung tích bình tuỳ theo sản phẩm.

NGĂN ĐÁ LÀM MÁT TIỆN LỢI

Ngăn nước làm mát rộng, có thể để 2 khay đá lạnh hoặc đá viên thoải mái, có thể lau sạch dễ dàng.

MÔ TƠ LÕI ĐỒNG NGUYÊN CHẤT 100%

Làm mát nhanh, hiệu quả, giúp tiết kiệm điện năng, máy hoặt động điện năng và bền bỉ.

Tin Tức

TƯ VẤN 24/24

Tư vấn miễn phí 24/24 về các sản phẩm.

ĐỔI TRẢ TRONG 24H

Đổi hàng trong 24h nếu lỗi của nhà sản xuất.

GIAO HÀNG MIỄN PHÍ

Giao hàng tận nơi trên toàn quốc.

CHẤT LƯỢNG TỐT

Sản phẩm đúng tiêu chuẩn, chất lượng.

GIÁ CẢ TỐT

Giá cả cạnh tranh, đáp ứng mọi yêu cầu.

HÀNG ĐẢM BẢO

Đảm bảo về số lượng và đúng chủng loại.

Quạt điều hòa

Quạt điều hòa

PING – 6880

6,190,000 

Quạt điều hòa

HS – 40B

6,590,000 

Quạt điều hòa

DA – 6800

6,190,000 

Quạt điều hòa

NINESHIELD

5,990,000 

Quạt điều hòa

NINESHIELD

4,990,000 

Ý kiến khách hàng

Tôi rất hài lòng khi sử dụng quạt điều hòa của Công Ty TNHH – Phát Triển – Thương Mại & Sản Xuất HTC, Họ tư vấn rất nhiệt tình, chúc công ty bán được nhiều hàng hơn nữa và ngày càng phát triển.

Chị Nguyễn Thị Ánh

Quạt điều hòa làm không gian phòng của tôi rất thoáng mát, dể dàng di chuyển giữa các phòng, cảm ơn Công ty đã tư vấn nhiệt tình.

Chị Phạm Thị Tuyết Trinh